اخبار ورزشی

اعلام برنامه کنسرت‌های تابستانی در استانهای شمالی

تازه ترین برنامه اجراهای صحنه ای دارای مجوز حوزه موسیقی کشور بعد از پایان ماه مبارک رمضان به تفکیک گونه ها و سبک های مختلف اعلام شد.