اخبار ورزشی

تفاوت نگاه کی روش و قطبی

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران برای چندمین بار در طول حضورش در فوتبال ایران علیه تحریم هایی که علیه ایران وضع شده به اظهار نظر پرداخته استسه شنبه 6 تیر 1396 - 17:02